QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Svet­te Å Grease”” Na­tions Uni­ted UN, Ono­ma­to­poe­ti­kon rødt og Hvitt Nure­jev Ru­dolf Law­s­on Ni­gel­la styr­ker freds­be­va­ren­de FNS for da­gen in­ter­na­sjo­na­le Den Vi­ge­land Ema­nu­el Bærum og As­ker

1. Hvor kom­mer avi­sa Bud­stik­ka ut?

2. Hva het bil­led­kunst­ner­lille­bro­ren til Gus­tav Vi­ge­land?

3. Hva slags in­ter­na­sjo­nal dag har FN pro­kla­mert den 29. mai til hver år?

4. Hva he­ter den kvin­ne­li­ge en­gels­ke kok­ken som vil ha ”mest mu­lig ny­tel­se for minst mu­lig an­stren­gel­se”, og er dat­ter av en tid­li­ge­re bri­tisk fi­nans­mi­nis­ter?

5. Hvem ble kalt ”den størs­te dan­se­ren si­den Ni­jin­sky” etter sin død i 1993?

6. Hvil­ke far­ger har det en­gels­ke flag­get?

7. Hvil­ket frem­med­ord bru­kes om lyd­her­men­de ord som «bang» og «dunk»?

8. Hva kal­les FN, De Foren­te Na­sjo­ner, på en­gelsk?

9. Fra hvil­ken kjent mu­si­kal kom­mer san­ge­ne ”Sum­mer Nights” og ”Look at Me, I’m Sand­ra Dee”?

10. Hva er ek­su­da­sjon?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.