Kringe­land Erik­sen med V75-sei­er på hjemme­bane

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EKHAUGEN, for Sør­lan­dets Trav­park

Jo­han Kringe­land Erik­sen fort­set­ter den im­po­ne­ren­de kuske­for­men. Lør­dag vant han V75 på Sør­lan­dets Trav­park med Fro­land-hes­ten Charm El­den.

22-årin­gen kun­ne inn­kas­se­re se­son­gens ni­en­de sei­er da han sam­men med Ca­thri­ne Horn­bech An­der­sens Charm El­den holdt unna med mins­te mu­li­ge mar­gin i V75-1 til stor ju­bel fra en full­satt res­tau­rant på Sør­lan­dets Trav­park.

Den seks år gam­le hings­ten til Ca­thri­ne Horn­bech An­der­sen fra Fro­land had­de ikke vun­net et trav­løp si­den au­gust 2014 da Kringe­land Erik­sen sør­get for en be­jub­let hjemme­sei­er lør­dag. Charm El­den over­tok te­ten tid­lig og holdt tem­po­et oppe i front. Ned­over opp­lø­pet nær­met stor­fa­vo­rit­ten Philip Lyn seg fare­tru­en­de, men sør­lands­hes­ten red stor­men av og sat­te sam­ti­dig ny re­kord over kort dis­tan­se, 1.24,8/1640 me­ter.

Sei­e­ren var den unge Grimstad-tre­ne­rens førs­te V75-sei­er på hjemme­bane, og den førs­te V75-sei­e­ren si­den han vant med fa­mi­lie­hes­ten Kringe­land­tel­lus i Ber­gen til­ba­ke i 2014.

– Det er stort å vin­ne V75, fast­slo en blid hjem­me­tre­ner på se­re­moni­plass.

I fire år gam­le Fa­bi­an B.R. har far og sønn Lars og Per Ot­to Aa­g­re fra Grimstad et ta­lent helt uten­om det van­li­ge. Lør­dag im­po­ner­te den flot­te hings­ten da han en­kelt lek­te hjem V75-2 sam­men med Geir Ve­gard Gun­der­sen. Fa­bi­an B.R. lot seg ikke af­fi­se­re av at han prøv­de bil­start for førs­te gang i kar­rie­ren, og spur­te in­gen om tet­po­si­sjo­nen. På lette føt­ter spant Grimstad-hes­ten unna i slutt­fa­sen og tok sin fem­te sei­er på like man­ge star­ter i kar­rie­ren. Per Ot­to Aa­g­res Der­by-drøm­mer med hes­ten le­ver i høy­es­te grad vi­de­re. Vin­ner­ti­den ble 1.15,3a/2140 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.