Jerv hen­ter spil­ler fra dansk topp­klubb

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Jerv for­ster­ker seg få da­ger før se­rie­start – inn kom­mer ni­ge­ria­ne­ren Ba­baji­de Da­vid Akin­to­la.

Akin­to­la (21) kom­mer på lån til Jerv fra dans­ke Midtjyl­land fram til 30. juni. Det skri­ver Jerv på sine nett­si­der.

– Vi får inn en of­fen­siv spil­ler med vel­dig gode fer­dig­he­ter og en eks­trem fy­sikk og hur­tig­het, sier Ar­ne Sand­stø, Jervs tre­ner, til egne nett­si­der.

Akin­to­la er en of­fen­siv spil­ler som kan både spil­le kant og spiss.

– Han er en spen­nen­de of­fen­siv spil­ler vi ser frem til å bru­ke i våre of­fen­si­ve po­si­sjo­ner. Han vet hva som kre­ves for å spil­le topp­fot­ball, og vil være en god til­vekst i trop­pen vår, av­slut­ter Sand­stø.

Jerv job­ber med å få han klar til se­rie­åp­nin­gen borte mot Florø til søn­dag. Grimstad-klub­bens tropp er nå kom­plett.

– Ja, med sig­ne­rin­gen av Ba­baji­de Da­vid Akin­to­la så er trop­pen kom­plett før se­rie­star­ten, sier Ru­ne Ja­kob­sen, dag­lig leder i FK Jerv.

Ni­ge­ria­ne­ren tar drakt­num­mer 13 i klub­ben.

I fjor hen­tet Jerv Michael Ogung­ba­ro med hell fra Midtjyl­land. Nå skal klub­be­ne sam­ar­bei­de.

Jerv har også hen­tet Erixon Danso som of­fen­siv spil­ler den­ne vin­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.