«Dof­fen» måt­te bry­te et av se­son­gens sto­re mål

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

Kris­tof­fer Halvorsen har slitt med syk­dom, og måt­te stå av un­der førs­te etap­pe av tre­da­gers­rit­tet De Pan­ne.

U23-ver­dens­mes­ter Kris­tof­fer Halvorsen had­de et mål om å hev­de seg i top­pen un­der førs­te etap­pe av tre­da­gers­rit­tet De Pan­ne tirs­dag.

Det gikk ikke etter pla­nen for 20-årin­gen. Halvorsen føl­te seg ikke bra, og måt­te bry­te.

– Nå sit­ter jeg på fly­plas­sen, og er på vei hjem, sier Halvorsen når Fædre­lands­ven­nen rin­ger ons­dag mor­gen.

– Det er litt kjipt, men krop­pen fø­les ikke bra, og da er det ikke noen vits å være her. Nå skal jeg hjem og slap­pe av, fort­set­ter han.

Søn­dag syk­let kris­tian­san­de­ren med ver­dens­mes­ter­trøya for førs­te gang. Han had­de slitt med syk­dom også før han reis­te ned til Bel­gia, og kom i mål som sis­te ryt­ter i Gent-wevel­gem.

HÅ­PER å REK­KE FLANDERN

– Jeg har vært syk en stund, så nå må jeg bare roe meg ned. Jeg skal slap­pe av, og tre­ne litt ro­lig de nes­te da­ge­ne, sier Halvorsen, som blir kalt «Dof­fen» av lag­ka­me­ra­te­ne.

Gi­no Van Ou­den­ho­ve er sports­di­rek­tør i Team Jo­ker. Han had­de håpt at la­get skul­le kjø­re for en topplas­se­ring til 20-årin­gen i Bel­gia.

– Kris­tof­fer bruk­te Gent-wevel­gem som en opp­kjø­ring til det­te lø­pet. Han vil­le prø­ve, og vi viss­te at det kun­ne gå beg­ge bei­er Det var ikke noen vist å pres­se han gjen­nom, sier Van Ou­den­ho­ve.

Halvorsen prøv­de gans­ke len­ge å hen­ge med, men måt­te til slutt gi tapt.

– Han ble ikke bed­re, og halv­veis i lø­pet kom han til bi­len, sier Van Ou­den­ho­ve.

De Pan­ne var et av se­son­gens sto­re mål for Halvorsen. Nå hå­per han at han rek­ker å bli frisk til U23-ut­ga­ven av Flandern rundt. Det går 8. april.

– Jeg må se det litt an, for krop­pen må bli bra igjen, sier Halvorsen.

GILBERT VANT

– Det kom­mer man­ge fine proffløp for Kris­tof­fer, så det er bra å glem­me det­te, sier Van Ou­den­ho­ve.

– Tror du han rek­ker Flandern? – Det må vi se an de bes­te dage- ne, og vi kom­mer til å ta en vur­de­ring rett før. Jeg har anbefalt Kris­tof­fer ikke å ta noen ri­si­ko. Det er vik­ti­ge­re at han er helt i slag, i ste­det for å kjø­re halv­veis, sier Van Ou­den­ho­ve.

Philip­pe Gilbert gikk for øv­rig til topps i den førs­te etap­pen av De Pan­ne. Den bel­gis­ke mes­te­ren tril­let ale­ne over mål­stre­ken i Zottegem, og kun­ne jub­le over sin førs­te sei­er for året.

Ole For­fang tok an­svar i Hal­vor­sens fra­fall. Jo­ker-ico­pal-ryt­te­ren syk­let inn til en 13. plass. Alex­an­der Kristoff ble bes­te nors­ke med sin åt­tende­plass.

Jo­ker må nå end­re litt på tak­tik­ken i de to sis­te etap­pe­ne, i og med at Halvorsen har reist hjem til Kris­tian­sand igjen.

– Vi har ikke topp­s­pur­te­re igjen nå, så vi må se om vi kan gjø­re noe med de and­re trøy­ene, sier Van Ou­den­ho­ve.

Det størs­te må­let for Halvorsen den­ne se­son­gen er VM i Ber­gen i sep­tem­ber. 20-årin­gen er re­gje­ren­de ver­dens­mes­ter i U23-klas­sen (fel­les­start).

❞ Jeg har vært syk en stund, så nå må jeg bare roe meg ned. Jeg skal slap­pe av, og tre­ne litt ro­lig de nes­te da­ge­ne. KRIS­TOF­FER HALVORSEN

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Kris­tof­fer Halvorsen er syk, og måt­te stå av un­der førs­te etap­pe av De Pan­ne tirs­dag. Nå kom­mer sør­len­din­gen hjem for å slap­pe av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.