Fak­ta

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

CSR

● Sam­funns­an­svar – som i den en­gelsk­språk­li­ge fag­lit­te­ra­tu­ren har be­teg­nel­sen

( – hand­ler om at be­drif­ten/or­ga­ni­sa­sjo­nen for­stås i en vi­de­re sam­funns­mes­sig ram­me, som en in­te­grert del av sam­fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.