En hyl­lest til Ole Paus!

Faedrelandsvennen - - MENING - KÅRE M MOSBY

For meg er Ole Paus den størs­te for­kyn­ne­ren vi har i Nor­ge.

●● Han har i sine teks­ter, og med sin var­me, for­mid­let Guds tan­ker og gjer­nin­ger. Paus får mitt hjer­te mykt Og den Gu­den han for­kyn­ner om er den Gud jeg har møtt! Paus skri­ver om bar­na og de unge, for­eld­re og beste­for­eld­re. Han sår ved alle vann og han er lett for­ståe­lig. Det er en mann med fint hjer­te og godt hjerte­lag, og det var­mer meg! Mer tren­ges ikke sies om den­ne mann! Gra­tu­le­rer med 70-års­da­gen Ole Paus!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.