10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

31. MARS 2007

●● Andreas Thor­kild­sen (24) har ikke firt rt en tom­me på tre­nings­opp­leg­get som ga Em-gullull og to nors­ke re­kor­der i fjor. – Vi tren­ger ikkee fin­ne opp krut­tet på ny, sier Andreas Thor­kild­sen til Fædrelandsvennen.

Han lar det ty­de­lig skin­ne igjen­nom at han og tre­ner Ås­mund Mar­tin­sen me­ner å ha fun­net for­me­len for mann­ge, lan­ge kast. Og ser vi på fjor­året, er det ikke vans­ke­lig å for­stå at duo­en me­ner å ha knekt ko­den. Em-hull, to nors­ke re­kor­der rder og 12 sei­re av 15 mu­li­ge i sto­re kon­kur­ran­ser ran­ser kun­ne kris­tian­san­de­ren slå i bor­det med. ed. og i vin­ter og vår har frem­gan­gen fort­satt. I alle fall om vi skal leg­ge de man­ge tes­te­ne til grunn.unn. – Ab­so­lutt alt har gått etter pla­nen, sier Kif-ut­øve­ren. -ut­øve­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.