– Snø­en vil hol­de seg til påske

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Mild­væ­ret fort­set­ter på Sør­lan­det den kom­men­de uka. Skal du til fjells i pås­ka, lo­ver me­teoro­lo­gen at snø­en li­ke­vel vil hol­de seg.

– Det blir kal­de­re fra midt­en av uka. På ons­dag kom­mer det inn litt ned­bør, og man skal ikke vel­dig langt opp i høy­den før det blir hvitt, sier stats­me­teoro­log Si­ri Wi­berg ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Snø­gren­sa vil lig­ge rundt 200– 500 me­ter, iføl­ge me­teoro­lo­gen.

Før den tid blir det en mild start på uka i lands­de­len. Opp­holds­væ­ret fort­set­ter både man­dag og tirs­dag. Der­som sola tit­ter fram er det ikke uten­ke­lig at tem­pe­ra­tu­ren kan kom­me opp i 10 gra­der.

– Det er en li­ten fare for lokal tåke, natt til tirs­dag. El­lers ser det ut til at det kan bli leng­re pe- rio­der med sol. Vi er av­hen­gig av sola, der­som tem­pe­ra­tu­ren skal kom­me opp mot 10 pluss. Hvis tåka fort­set­ter blir det ikke like varmt, for­tel­ler Wi­berg.

I fjel­let blir det også sol og opp­holds­vær i star­ten av uka. Tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge rundt fem pluss­gra­der på dag­tid på Hov­den.

FOTO: GRETE BREIVIK

Fra ons­dag blir det kjø­li­ge­re, og me­teoro­lo­gen sier det er gode sjan­ser for påske­snø i fjel­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.