Bil kjør­te ut­for vei­en og inn i tre

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

●● Tre per­soner ble sendt til helse­sjekk etter en ut­for­kjø­ring på Flek­ker­øy søn­dag mor­gen. Sjå­fø­ren er mis­tenkt for pro­mille­kjø­ring.

Klok­ka 05.12 ble po­li­ti­et vars­let om en tra­fikk­ulyk­ke på Flek­ker­øy.

Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til Ves­ter­øya, der en bil had­de kjørt ut­for vei­en og inn i et tre.

– Det var kun én bil in­volvert, sier ope­ra­sjons­le­der Per Kris­ti­an Klau­sen søn­dag mor­gen.

Klau­sen opp­ly­ser at den 20 år gam­le sjå­fø­ren er mis­tenkt for pro­mille­kjø­ring.

– In­gen ble al­vor­lig ska­det, men pas­sa­sje­ren i bak­se­tet had­de ikke på seg sik­ker­hets­bel­tet. Han ble sit­ten­de i bi­len til nød­eta­te­ne kom fram og ble se­ne­re kjørt til syke­hus, sier Klau­sen.

To per­soner ble først sjek­ket av am­bu­lanse­per­so­nell på ste­det, og ble de­ret­ter kjørt vi­de­re til lege­vakt for sjekk.

Po­li­ti­et har opp­ret­tet sak på for­hol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.