Fikk lap­pen på tors­dag – mis­tet den søn­dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD, ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

●● Klok­ken 00.35 fikk po­li­ti­et mel­ding om en kol­li­sjon ved Store­voll i Vennesla.

To­talt satt tre per­soner i de to bi­le­ne som kol­li­der­te.

– Alle tre er frak­tet til lege­vakt for sjekk, men det så ikke ut som de had­de på­dratt seg fy­sis­ke ska­der, sier po­liti­be­tjent Ka­ri Ber­gem til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det.

Klau­sen opp­ly­ser at fø­re­ren av den ene bi­len, en 18 år gam­mel mann, fikk fø­rer­kor­tet på tors­dag.

– Han had­de vike­plikt i krys­set, men be­nyt­tet seg ikke av den. Der­for er fø­rer­kor­tet be­slag­lagt nå, for­tel­ler Klau­sen.

Po­li­ti­et di­ri­ger­te tra­fik­ken ved krys­set på Store­voll mens bi­le­ne ble ber­get av en bil­ber­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.