FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Kjell Kaa­fjord, Kris­tian­sand. Kjell Kaa­fjord fyller 70 år den 27. april. Hele fa­mi­li­en gra­tu­le­rer med ju­bi­le­et. Hil­sen fra Un­dis, Le­na, Hai, Ma­ri­us, Mar­ti­ne, Tom, Ade­le, Andreas og San­der.

4 år Bjørn Eng,

Kris­tian­sand. I dag er vår gla­de gutt Bjørn Eng 4 år. Du strå­ler som ei sol, og els­ker hel­ter, bi­ler, Hakke­bakke­sko­gen, sang og mu­sikk. Vi gleder oss til å fei­re deg. Klem­mer fra store­søs­ter El­la, mam­ma og pap­pa.

13 år

Alek­san­der An­ders­son, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for deg, kjæ­re Alek­san­der, og gra­tu­le­rer med 13-års­da­gen! En­de­lig ten­åring og fort­satt om­sorgs­full, tål­mo­dig, raus, plikt­opp­fyl­len­de og klok - vi er hel­di­ge! Klem, mam­ma, pap­pa og Sond­re.

4 år

Lud­vig Tøn­nes­sen, Kris­tian­sand. God­gut­ten, sjar­mø­ren og his­sig­prop­pen Lud­vig Tøn­nes­sen fyller 4 år den 3. april. Gleder oss til sel­skap – vier kjempe­glad i deg, Lud­vig! Var­me klem­mer fra beste­far og bestemor.

10 år

Le­an­der Ravne­vand, Vennesla. Gra­tu­le­rer med da­gen og vi hå­per du får en fin dag. Hil­sen mam­ma, pap­pa, Mats, Vil­liam, tan­te Lin­da, on­kel Ju­li­an, Ben­ja­min, Isa­bel, Re­becca, bestemor og beste­far.

3 år

Sa­ra Aa­sen Jo­hann­es­sen, . Hipp hipp hur­ra for sjarm­trol­let vårt som fyller 3 år i dag. Du er en sprud­len­de, elsk­ver­dig li­ten ramp som vi er kjempe­glad i. Vi gleder oss til å fei­re deg. En­de­lig er det din tur til å ha burs­dag.

4 år

Alek­san­der Bir­ting Sø­ren­sen, Vennesla. Hipp hur­ra for god­gut­ten vår Alek­san­der som blir 4 år idag. Du er en su­per­snill og krea­tiv gutt, og en kjempe­flink store­bror. Vi er vel­dig glad i deg! Klem fra Ma­ri­us, mam­ma og pap­pa.

2 år

Emil Ær­en­lund Då­støl, Vennesla. Vår her­li­ge lil­le hjerte­knu­ser Emil, fyller 2 år i dag 3/4-17. "Gla i dæ". Klem fra mom­mo og gof­fa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.