10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4. APRIL 2007

●● Svi­en­de tap for Vi­king og Brann til tross:ross: Stig In­ge Bjørne­bye me­ner at alt lig­ger til ret­te for at Start skal ta me­dal­je i årets eli­te- se­rie. – Vi er ak­ku­rat der vi skal være: elt i rute, sier Start-tre­ne­ren. En 22 uker lang opp­kjø­ring er over. På man­dag smel­ler det i Åle­sund. Fædre­lands- ven­nen har stilt tre­ne­ren noen spørs­mål,ål, og han sva­rer blant an­net: – Jeg er mest est spent på om vi blir sta­bi­le nok. Vi må høy­ne bunni­vå­et og sjeld­ne­re lig­ge på det. Han tror Starts styr­ke blir trøk­ket på hjemme­bame­ba­nen Sør Are­na, men me­ner at det også er mu­lig å for­ster­ke. Han øns­ker at Start skal frem­stå som et of­fen­sivt lag som er bra til å om­stil­le mstil­le seg beg­ge vei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.