50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4. APRIL 1967

●● Skole­ski­pet «Sør­lan­det» lig­ger for ti­den i KMV’S tørr­dokk på And­øya hvor ski­pet er in­ne til 40-års klas­si­fi­se­ring. Det be­tyr at ski­pets skrog blir be­sik­ti­get av Norsk Ve­ri­tas og Skips­kon­trol­len etter å ha pløy­et «bøl­jan blå» i 40 år. I går kom kjen­nel­sen og det vis­te seg at alt var i tipp topp or­den. – Det t var ikke så mye som en pla­te å skifte ut, for­tel­ler kap­tein Nils Arnt­sen, og det for­tel­ler litt om hvor utro­lig godt ski­pet har holdt seg. Det var litt av en fjær i hat­ten til il verfts­ei­er Pe­der Høi­vold på hans 85 års dag i går. Ved si­den av «Sør­lan­det» det» som var verf­tets førs­te bygge­num­mer, mer, lå Høi­volds siste bygge­num­mer, r, fer­ja «Lo­hals» som var in­ne til smø­ring ring og and­re ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.