MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Frukt

4. Lyd

6. Kroner

7. Elek­tron­volt

8. For­fat­ter

9. Ukjent

10. Kant

12. Støl LODDRETT

1. Eg­ner-fi­gur

2. Trau

3. Tall

4. Frukt

5. Løp

11. Åre Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Ru­ter

4. Air

6. Ni

7. Id

8. Sn

9. Si

10. Als

12. Le­ses LODDRETT

1. Ran­sel

2. Ti

3. Ra­di­us

4. Ai­na

5. Riss

11. Ls

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.