Sper­te­nes råd

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: MAG­NUS WIKAN

sko være mer hen­sikts­mes­sig og mer ef­fek­tivt, sier Enok­sen.

– Men det kre­ver at man har bein som er trent for det. Hvis bei­na ikke er byg­get for lite dem­ping, så kan man få vondt al­le­re­de etter to uker, fort­set­ter Kris­ti­an­sen.

Det er der­for vik­tig at du er be­visst på hvor godt trent du fak­tisk er.

– Der­som man ikke har løpt så mye tid­li­ge­re, vil jeg an­be­fa­le å be­gyn­ne med å bru­ke en sko med mye dem­ping, sier Enok­sen.

– PRØV FOR­SKJEL­LI­GE

Når du har fun­net ut hvil­ken type sko og hvor mye dem­ping du bør ha, vil jun­ge­len av løpe­sko bli en over­sikt­lig hage. Av de sko­ene som er igjen, gjel­der det å fin­ne den med best pass­form. Gjer­ne en som er litt roms­lig.

– Vel­dig man­ge er opp­tatt av hvil­ket mer­ke sko­en har, men det vik­tigs­te er at man fin­ner en sko som sit­ter godt på fo­ten og at man prø­ver litt for­skjel­li­ge sko for å fin­ne den bes­te, sier Ta­ran­ger.

For det er ikke sik­kert at en venns an­be­fa­ling vil være det bes­te for deg.

– Det ikke fin­nes én sko som passer til alle. Vi har uli­ke føt­ter, og det som passer for meg, kan være gru­somt for deg, sier Dvergs­dal.

Der­for fra­rå­der også eks­per­te­ne å be­stil­le sko fra in­ter­nett.

ADIDAS SUPERNOVA

●● Støt­dem­ping: 5

●● Sta­bi­li­tet: 4

●● Løps­fø­lel­se: 3

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 22 mm 32 mm

●● Dropp: 10 mm

●● Vekt: 302 g (her­re) 241 g (dame) Opp­da­te­ring. Stør­re an­del Boost. Søm­løs over­del. Me­get god støt­dem­ping. Stø­dig såle­base. Best for ro­lig tre­ning. Også for tun­ge lø­pe­re.

ALTRA ESCALANTE

●● Støt­dem­ping: 5

●● Sta­bi­li­tet: 3

●● Løps­fø­lel­se: 6 – Best!

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 25 mm 25 mm

●● Dropp: 0 mm

●● Vekt: 220 g (her­re) 182 g (dame) Spennende ny­het. Strik­ket over­del gir høy kom­fort. Nytt skum i så­len gir god kom­bi­na­sjon av støt­dem­ping og re­spons. Passer til ro­lig og ras­ke­re tu­rer. Null dropp kre­ver til­venn­ing.

ASICS DYNAFLYTE

●● Støt­dem­ping: 4

●● Sta­bi­li­tet: 3

●● Løps­fø­lel­se: 4

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 12 mm 20 mm

●● Dropp: 8 mm

●● Vekt: 270 g (her­re) 230 g (dame)

Ny mo­dell. Søm­løs over­del uten trykk­punk­ter. Nytt skum i så­len gir god dem­ping og re­spons. Nor­mal­pro­na­sjon. Passer til ro­lig og ras­ke­re tu­rer. All­round­er.

BROOKS GHOST 9

●● Støt­dem­ping: 5

●● Sta­bi­li­tet: 4

●● Løps­fø­lel­se: 4

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 12 mm

HOKA ONE ONE BONDI 5

●● Støt­dem­ping: 6 – Best!

●● Sta­bi­li­tet: 5

●● Løps­fø­lel­se: 2

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 29 mm 33 mm

●● Dropp: 4 mm

●● Vekt: 302 g (her­re) 241 g (dame)

En so­lid oppgradering. Ny over­del gir bed­re kom­fort. Mak­si­mal dem­ping, fas­te­re enn tid­li­ge­re. Me­get stø­dig såle­base. Også for tun­ge lø­pe­re.

MIZUNO WAVE RIDER 20

●● Støt­dem­ping: 3

●● Sta­bi­li­tet: 3

●● Løps­fø­lel­se: 3

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 12 mm 24 mm

●● Dropp: 12 mm

●● Vekt: 294 g (her­re) 245 g (dame) Opp­gra­dert ver­sjon av en po­pu­lær mo­dell. God pass­form. Fast støt­dem­ping. Nor­mal­pro­na­sjon. Smi­dig i for­fo­ten. Passer til tre­ning i va­riert fart. En all­round­er.

NEW BALANCE FRESH FOAM VONGO

●● Støt­dem­ping: 4

●● Sta­bi­li­tet: 5 – Best!

●● Løps­fø­lel­se: 4

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 12 mm 16 mm

●● Dropp: 4 mm

●● Vekt: 282 g (her­re) 233 g (dame)

Ny­het. Kom­for­ta­bel pass­form. God og fast støt­dem­ping. Me­get sta­bil for over­pro­na­sjon. Kom­bi­na­sjon av lav vekt og god støt­te.

NIKE AIR ZOOM VOMERO 12

●● Støt­dem­ping: 5

●● Sta­bi­li­tet: 4

●● Løps­fø­lel­se: 4

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 12 mm 22 mm

●● Dropp: 10 mm

ON CLOUDFLOW

●● Støt­dem­ping: 4

●● Sta­bi­li­tet: 4

●● Løps­fø­lel­se: 5

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 16 mm 22 mm

●● Dropp: 6 mm

●● Vekt: 230 g (her­re) 190 g (dame)

Ny­het. Lett og kom­for­ta­bel over­del. Lav vekt og god dem­ping. Stø­dig platt­form. Me­get smi­dig steg­av­vik­ling. Passer til ro­lig og ras­ke­re tre­ning. All­round­er.

SALMING ENROUTE

●● Støt­dem­ping: 4

●● Sta­bi­li­tet: 3

●● Løps­fø­lel­se: 5

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 19 mm 25 mm

●● Dropp: 6 mm

●● Vekt: 246 g (her­re) 192 g (dame)

Svensk pro­du­sent. God pass­form. Fast støt­dem­ping – bed­re enn and­re Salming-mo­del­ler. Nor­mal­pro­na­sjon. Til ro­lig og ras­ke­re tu­rer. All­round­er.

SAUCONY TRIUMPH ISO 3

●● Støt­dem­ping: 4

●● Sta­bi­li­tet: 3

●● Løps­fø­lel­se: 4

●● Mel­lom­såle­tyk­kel­se: 22 mm 30 mm

●● Dropp: 8 mm

●● Vekt: 311 g (her­re) 261 g (dame) Opp­gra­dert ver­sjon. God pass­form. Fas­te­re dem­ping enn fjor­årets. Nor­mal­pro­na­sjon. Til ro­lig og ras­ke­re tre­ning. Også for tun­ge lø­pe­re.

FOTO: ØRJAN DEISZ

Eli An­ne Dvergs­dal lø­per mye og har et høyt for­bruk av sko. Det blir for 20 nye par hvert år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.