Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Se vårt nye fot­ball­pro­gram

● I vårt nye tv-pro­gram «Fot­ballunsj» går vi gjen­nom kam­pe­ne til Start, Aren­dal og Jerv, og ana­ly­se­rer hvor­for re­sul­ta­tet ble som det ble. Første epi­so­de lig­ger på fvn.no nå.

Tall på ar­beids­kri­mi­na­li­tet

● År­stal­le­ne fra det nye sen­te­ret i Kris­tian­sand mot ar­beids­kri­mi­na­li­tet er kla­re i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.