Slip­per ikke ei­en­doms­skatt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Opp­lys­nings­ve­se­nets fond søk­te om fri­tak for ei­en­doms­skatt for sin ei­en­dom, Ven­ne­sla preste­gård. For­mann­ska­pet har av­vist søk­na­den og me­ner fon­det som for­val­ter de store, kir­ke­li­ge ei­en­dom­me­ne må be­ta­le skatt som al­le and­re. Preste­går­den var for no­en år si­den for salg og ble tak­sert til rundt fem mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.