Eien­doms­pri­sen til Q42

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Da Eien­doms­pri­sen ble delt ut for åt­ten­de året på rad ons­dag, gikk den til Q42 – stor­pro­sjek­tet som dek­ker største­de­len av et kvar­tal i en el­lers noe for­sømt del av Kvad­ra­tu­ren, iføl­ge jury­en.

– Jeg viss­te ikke at vi var no­mi­nert, en­gang! ut­brøt Bil­ly Øk­sen­dal, «Mr. Q42». Så fikk han sum­met seg og tak­ket pent.

– Tan­ken tok først form i 1992. Når byg­get nå står der, er det en gle­de at det in­ne­bæ­rer ut­vik­ling for både me­nig­het og by, sa Øk- sen­dal.

Q42 er på to­talt 22.700 kvad­rat­me­ter, har kos­tet 630 mil­lio­ner kro­ner og ei­es av Fi­ladel­fia Kris­tian­sand, BRG og HSH i fellesskap.

– Blant kva­li­te­ten er at kom­plek­set inne­hol­der både bo­li­ger, kaffe­bar og res­tau­rant, si­ter­te Jør­gen Kris­ti­an­sen vi­de­re fra jury­be­grun­nel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.