Frp og mark­nads­li­be­ra­lis­men

Faedrelandsvennen - - MENING -

Li­be­ra­lis­me vil seie å slep­pe mark­na­den fri.

●● Det vil grovt sett bety å la sku­re, å slep­pe laus ego­is­men, å la folk få gje­re kva dei vil. Slikt kan kan­skje pas­se for dei rike, men ikkje for fleir­ta­let, og na­tur­res­sur­sa­ne er ikkje uen­de­le­ge.

Det­te er det eine po­en­get. Då euro­pea­ra­ne had­de brukt opp meste­par­ten av res­sur­sa­ne i Euro­pa, reis­te dei til Ame­ri­ka og ut­vik­la lais­sez-fai­re ideo­lo­gi­en.

Då euro­pea­ra­ne vart til ame­ri­ka­na­rar, vil­le dei bli rike i ein fart, og ut­fal­da seg hem­nings­laust. Ur­fol­ket som had­de ver­na na­tu­ren, måt­te vekk. Alt no byr­jar det å skor­te på res­sur­sa­ne i Ame-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.