Kom­mu­nalt senge­tøy

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN HAALAND

Sis­te kom­mune­styre­møte i Søg­ne: Fram­møte tors­dag 30. mars, mø­tet opp­he­vet fre­dag 31. mars.

●● Stak­kars Søg­ne-po­li­ti­ke­re, kom­me hjem midt på svar­te nat­ta! He­ret­ter bør de i det minste få lig­ge over i råd­hu­set. Da er det imid­ler­tid på­krevd med kom­mu­nalt senge­tøy. Kjøp inn la­ken, dyne­trekk og pu­te­var med bro­dert kom­mune­vå­pen på. Så får hel­ler po­li­ti­ker­ne sjøl pas­se på å ta med seg natt­kjo­le, py­ja­mas og even­tu­elt natt­lue for dem som er av­hen­gig av det.

Det er ord­fø­re­rens an­svar å påse at det ikke blir no­en form for «senge­hyg­ge» etter legge­tid. I al­le fall ikke på tvers av parti­gren­se­ne. Men be­va­res, en uskyl­dig «nat­ta-klem» må kun­ne to­le­re­res. Det må også av­set­tes tid til KRF så de kan få av­sagt sin af­ten­bønn, men den­ne må være upo­li­tisk!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.