FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Elisabeth Astrup Haarr

● Tekstil­kunst­ner

● Født 1945 på Ha­mar, men bo­satt i Kris­tian­sand.

● Ut­dan­net ved Sta­tens hånd­verks- og kunst­in­du­stri­sko­le (1963–67).

● De­bu­ter­te på Unge Kunst­ne­res Sam­funds vår­ut­stil­ling i 1968, og had­de sin første se­pa­rat­ut­stil­ling på Oslo Kunst­for­ening i 1973.

● Ak­tu­ell: Stil­ler ut ar­bei­der fra pe­rio­den 2008–2017 i ut­stil­lin­gen «Gar­de­ro­ben» på Kris­tian­sand Kunst­hall. Her vi­ses også ar­bei­der av Mi­kael Øye Hegnar og Char­lie Ro­berts.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.