Nye Sko­da­mo­del­ler i Genè­ve

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Sko­da fikk mye opp­merk­som­het da nye Ko­diaq ble pre­sen­tert på bil­ut­stil­lin­gen i Pa­ris i fjor høst. Men også på bil­ut­stil­lin­gen i Ge­neve nå i mars vi­ser det tsjek­kis­ke Vol­ks­wa­gen-ei­de bil­mer­ket seg fram. To nye va­ri­an­ter av Sko­da Octa­via og nevn­te Sko­da Ko­diaq sto i sen­trum på Sko­das stand un­der bil­ut­stil­lin­gen i Genè­ve. I til­legg var opp­gra­der­te ver­sjo­ner av Rap­id Space­back og Ci­ti­go på plass. Octa­via-fa­mi­li­en har ny­lig fått en rek­ke opp­gra­de­rin­ger, og nå kommer dis­se også til Scout-mo­del­len. Også Ko­diaq presenteres i «tøf­fing-ver­sjo­nen» Scout. For de mer sports­lig an­lag­te kun­de­ne vi­ser Sko­da fram den kraf­tigs­te Octa­via-mo­del­len i mer­kets his­to­rie. Den 2,0-li­ters TSI­mo­to­ren i Octa­via RS 245 yter, som nav­net til­si­er, 245 heste­kref­ter – noe som er 15 mer enn den for­ri­ge topp­mo­del­len.

FOTO: SKO­DA

Her ser vi den nye og opp­gra­der­te ver­sjo­nen av Octa­via Scout.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.