Te­s­la har fått opp dam­pen

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Te­s­la har fått opp far­ten på pro­duk­sjo­ne. I første kvar­tal ble det for første gang pro­du­ser­te mer enn 25.000 bi­ler, skri­ver nett­ste­det mo­tor.no. T. I første kvar­tal ble det le­vert ca 13.450 Mo­del S og ca 11.550 Mo­del X. Det nøy­ak­ti­ge, sam­le­de tal­let var 25.418, iføl­ge en mel­ding fra Te­s­la Mo­tor Inc. Sel­ska­pet har tid­li­ge­re gått ut med at det i 2017 skal le­ve­res mel­lom 47.000 og 50.000 bi­ler i første halv­år.

Te­s­la Mo­del X.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.