Ny suv fra Mit­sub­ishi til jul

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Mit­sub­ishi føl­ger opp suk­ses­sen med Out­lan­der som lad­bar hy­brid med en ny suv, Eclip­se Cross, som kommer til lan­det på slut­ten av året. – Pro­duk­sjo­nen av bi­len star­ter i ok­to­ber og de første nors­ke kun­de­ne vil få bi­len i de­sem­ber. Når vi ser på suk­ses­sen til Out­lan­der, hå­per og tror vi at nye Eclip­se Cross kan bli en ny stor­sel­ger hos oss, sier Ve­gard Wer­ner, som er pro­dukt­sjef hos Mit­sub­ishi i Nor­ge til nett­ste­det mo­tor.no. Det drei­er seg om en noe mind­re suv som reg­ner med å kon­kur­re­re mot blant an­net Toyo­ta Rav4 og Nis­san Qashqai.

FOTO: MIT­SUB­ISHI

Mit­sub­ishi Eclip­se Cross.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.