Au­di med sand­kas­sen 2,0

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Au­di i Nor­ge for­tel­ler at de har re­de­fi­nert sand­kas­sen ved hjelp av ny­ut­vik­let vr-tek­no­lo­gi. Den har gjort det mu­lig å få en helt unik kjøre­opp­le­vel­se i en ny Au­di Q5, på en bane du selv har la­get i sand. Store gut­ter og jen­ter skal få opp­le­ve gle­den ved å gjen­inn­ta sand­kas­sen for å byg­ge sin egen bil­bane i sand, som kan tes­tes med leke­bil­mo­del­ler de nep­pe har drømt om å kjø­re i full stør­rel­se.

FOTO: AU­DI

Slik skal det visst­nok se ut når du kjø­rer vir­tu­ell Au­di Q5 i sand­kas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.