XC60 lade­hy­brid en av­gifts­vin­ner

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Ny Vol­vo XC60 som ny­lig ble pre­sen­tert på bil­ut­stil­lin­gen i Ge­neve blir den sik­res­te Vol­vo­en i his­to­ri­en og sam­ti­dig en so­lid av­gifts­vin­ner som lade­hy­brid i Nor­ge. Det skri­ver nett­ste­det bil­nor­ge.no. Og det er topp­mo­del­len det drei­er seg om, den lad­ba­re hy­bri­den T8 med 407 hk – pri­ses til 690.000 kro­ner i Nor­ge.

FOTO: VOL­VO CARS

Slik ser nye Vol­vo XC60 ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.