FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

40 år

Ve­gard Hærum Mjaaland. Grat­tis med da­gen! Du er en utro­lig flott kar. Snill og raus med hu­mor og hu­mør. Vi gle­der oss til å fei­re deg på Gran Ca­na­ria! Gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Ton­je, Sti­an, Una & Mie. Glad i dæ!

25 år

Andreas Tønne­sen Ras­mus­sen. Andreas Tønne­sen Ras­mus­sen fyl­te 25 år 5 april 2017. Som tia flyr. Hei­le slek­ta var sam­let og fei­ret deg. Du er en eda­nes fyr. Vi dig­ger deg.

11 år

Ja­cob Alexander Sønste­by Ve­rås, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re vår flot­te gutt som fyl­te 11 år ons­dag 5. april. Hur­ra for deg, Ja­cob! Hå­per du had­de en su­per dag og at du får en fei­en­de flott fei­ring! Klem­mer fra Jose­fi­ne, mam­ma og pap­pa

5 år

Storm Tho­mas Fol­ke­stad San­dal. Hipp, hipp hur­ra for Storm Tho­mas som fyl­ler 5 år den 6. april. Vi gle­der oss til å fei­re deg i pås­ken! Hil­sen far­mor og beste­far.

1 år

Sa­mu­el Eli­ja Bjer­land My­kjå­land, Ven­ne­sla. Vår fan­tas­tis­ke flot­te sjarm­troll Sa­mu­el Eli­ja fyl­te 1 år ons­dag 5april! Du er en vel­sig­nel­se til oss al­le! Els­ker deg! Klem fra store­søs­ke­ne dine Elina Ame­lia, Lu­kas Stefan, Liam Isak, mam­ma og pap­pa

1 år

Han­na Thor­sen Om­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen til verdens bes­te Han­na vår, som fyl­ler 1 år i dag 6 april. Du er fa­mi­li­ens lille sol­strå­le, og store­søs­ter Nora, mam­ma og pap­pa er så utro­lig glad i deg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.