10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6. APRIL 2007

●● Sis­te nytt i ride­hus­kon­flik­ten på Spiche­ren: iche­ren: Et mul­ti­skian­legg ut­set­tes til 2009. Det er en for­sin­kel­se på to år. – Jeg er redd det ka­nan ta så lang tid som to år før vi kan set­te i gang pro­sjek­tet, sier na­tur­for­val­ter Trond Jo­han­son i park­ve­se­net. – Vi har fått ut­satt pro­sjek­tet av Kul­tur­de­par­te­men­tet til ut 2009, med bak­grunn n i at Ride­hu­set AS ikke gir fra seg area­let let før nytt ride­hus er på plass, sier Jo­han­son. on. Han har an­svar med å trek­ke i trå­de­nee slik at Spiche­ren Fri­luft, et hel­års­an­legg for r vin­ter­sport, kommer som plan­lagt på Spiche­ren. che­ren. I plan­leg­gin­gen har kom­mu­nen støtt på flere hind­re. Først over­så man av­ta­len med Ride­hu­set AS. Der­nest tråk­ket park­ve­se­net ho­ved­ak­sjo­nær dak­sjo­nær Odd Ny­gård på tær­ne da man tru­et me­d­ed å tvangs­flyt­te ride­hal­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.