MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Seraf

4. Slurk

6. Mynt­fork.

7. Gni­ing

8. An­fall

9. Øyne

10. Ro

12. Sang LODDRETT

1. Elv i Midt­østen

2. Tra­ve

3. Pla­te

4. Mo­sjon

5. Søp­pel

11. Org. Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Kro­ne

4. Ord

6. Nd

7. If

8. Ti

9. Lo

10. Nal

12. Ar­mod LODDRETT

1. Kon­tra

2. Or

3. En­fold

4. Odin

5. Dill

11. Am

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.