13 hek­tis­ke ti­mer

10 ut­ryk­nin­ger på 13 ti­mer 15. og 16. mars

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

15. MARS KRISTIANSAND 17:00

Ung kvin­ne på Varodd­brua, tru­er med å hop­pe.

AGDER 18:14

Kvin­ne med for­høy­et selv­mords­fare blir meldt sak­net fra psy­kia­trisk av­de­ling. Fun­net i god be­hold.

AGDER 18:39

Ung kvin­ne med «pro­ble­mer» la­ger trøb­bel, blir til slutt tatt hånd om av am­bu­lanse­per­so­nell.

KRISTIANSAND 20:49

Den sam­me unge kvin­nen som var på Varodd­brua er nå på E18 brua på Kongs­gård. Tru­er med å hop­pe.

SØG­NE 21:20

Ung kvin­ne tru­er per­soner med kniv i Søg­ne.

GRIM­STAD 21:38

Ung kvin­ne tru­er med å hop­pe på vann i Grim­stad.

KRISTIANSAND 22:37

Ung mann er ut­age­ren­de og tru­er til­fel­di­ge per­soner i Kristiansand.

16. MARS KRISTIANSAND 02:24

Kjent par tru­er med å hop­pe fra E18 brua ved brann­sta­sjo­nen.

KRISTIANSAND 05:49

AMK ber om as­si­stan­se for å kom­me inn til suici­dal ung jen­te i Kristiansand som har kut­tet puls­åre.

AGDER 06:05

Kvin­ne med psy­kis­ke pro­ble­mer ut­lø­ser brann­alarm og kas­ter møb­ler rundt seg på et syke­hus. Brakt i ar­rest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.