På­gre­pet på cruise­skip – ut­vi­ses fra Norge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

I alt 14 per­soner som tors­dag ble på­gre­pet på det tid­li­ge­re hur­tig­rute­ski­pet MS Nord­stjer­nen, er be­slut­tet bort­vist fra Norge.

Nord­land po­liti­dis­trikt opp­ly­ser at Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) har fat­tet ved­tak på bak­grunn av ut­vis­nings­sa­ken som po­li­ti­et opp­ret­tet tors­dag. Be­grun­nel­sen for at de er bort­vist fra Norge, er at de har ar­bei­det i Norge uten gyl­dig ar­beids- og opp­holds­til­la­tel­se.

– De er opp­rin­ne­lig fra Filip­pi­ne­ne, og det drei­er seg om både kvin­ner og menn. Det er opp­ret­tet ut­vis­nings­sak på alle 14 per­sone­ne, sa po­liti­ad­vo­kat Char­lot­te Ring­kjøb i Nord­land po­liti­dis­trikt tors­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.