Av­ven­ter vill­rei­nens skjeb­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

Av­gjø­rel­sen om vill­rein­stam­men i Nord­fjel­la må bøte med li­vet for å hind­re yt­ter­li­ge­re spred­ning av skrante­sy­ken, er ut­satt til over påske.

Mat­til­sy­net har fått frist til 19. april med å kom­me med sitt en­de­li­ge råd for hvor­dan si­tua­sjo­nen skal hånd­te­res.

– Men det er in­gen tvil om at vi står oppe i en svært kre­ven­de si­tua­sjon. Hele el­ler de­ler av stam­men må tro­lig tas ut, sier land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp) til NTB.

Stats­rå­den møt­te fre­dag re­pre­sen­tan­ter fra Mat­til­sy­net og Ve­te­ri­nær­in­sti­tut­tet for å dis­ku­te­re mu­li­ge til­tak mot den dø­de­li­ge hjorte­syk­dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.