Py­ro­ma­ni – med en vri

Faedrelandsvennen - - KULTUR - BJARNE TVEITEN

KRIM

«Er du med på le­ken»

M. J. Ar­lid­ge Vig­mo­stad & Bjør­ke

Utan å røpe for my­kje, sjølv om ein py­ro­man tvil­laust er på fer­de – fullt så en­kelt er det ikkje i boka til Ar­lid­ge. Det blir – et­ter kvart – gans­ke man­ge per­son­ar å hal­de greie på i ro­ma­nen, flei­re enn naud­synt, mei­ner eg.

Men po­liti­et­ter­fors­ka­ren He­len Grace er fa­sci­ne­ran­de. Ho har sine, var­samt sagt, spe­si­el­le si­der, in­klu­dert de­struk­ti­ve de­mo­nar. Ein av dei gjev hen­ne av­slø­ran­de blå­mer­ke over det mes­te av krop­pen – på eit svært lite pas­san­de tids­punkt. Over­skrif­ta, «Er du med på le­ken» – utan spørje­teikn – er ein svært rå­kan­de tit­tel. Med spørje­teikn et­ter, vil­le tit­te­len ha vore på gren­sa til ein rå­skap eg ikkje kun­ne ak­sep­te­re.

Or­da er ikkje til­fel­dig val­de. Tvert imot, dei er veg­ne på gull­vekt. «Er du med på le­ken.» er ein kri­mi­nal­ro­man som ikkje ber­re un­der­held, men som også ut­ford­rar. I bak­grun­nen meir enn anar vi, eit sam­funns­en­ga­sjert men­nes­ke som ikkje er spe­si­elt be­geist­ra for bri­tisk po­li­tikk i dag. For å seie det for­sik­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.