Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Sig­ne Syvertsen, Kris­tian­sand. Sig­ne Syvertsen, Kris­tian­sand. Grat­tis så mye og hipp, hipp hur­ra. Vi gle­der oss til su­per­fei­ring i kveld med hæ­la i ta­ket og ten­na i ta­pe­ten.gla i dæ. Stor klem fra barn, svi­ger­barn og barne­barn.

9 år

El­ly Tombs, Kris­tian­sand. Sen­der en burs­dags­hil­sen til vår kjæ­re El­ly. Du er ei su­per jen­te som vi er så stol­te av og gla­de i. Mas­se kos fra Wil­liam, mam­ma og pap­pa og Lis­sie.

2 år

Ceci­lie Lin­dal. Tre gan­ger hipp hur­ra for god­jen­ta vår Ceci­lie som ble 2 år 7. april. Du fyl­ler da­ge­ne våre med såå mye gle­de, lat­ter og kos. Man­ge burs­dags­hils­ner fra store­bror Ja­cob, mam­ma og pap­pa.

70 år

Kai Erik­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te pap­pa, svi­ger­far og Beste­far. Gle­der oss til å fei­re din sto­re dag. Vi er så gla­de i deg, du er unik! Klem fra Tone, Kjell, Emi­lie og Lin­nea.

9 år

Jo­nas Vor­me­lid Lud­vig­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 9-års­da­gen til ver­dens Bes­te Jo­nas. Snil­le, Gode, Mor­som­me og Ku­le Bur­sta­gutt. Hå­per du får en fin fei­ring. Hil­sen Beste­mor og Tor An­ders.

1 år

Marie Te­re­zia Nord­vik Ravne­vand, Ven­ne­sla. Vi gra­tu­le­rer den lil­le ny­de­li­ge prin­ses­sa vår med 1-års­da­gen 8. april. Vi er så in­der­lig glad i deg lil­le skatt. Kos og klem fra mor­mor, bes­sen og olde­mor og res­ten av fa­mi­li­en .

70 år

Kai Erik­sen, Kris­tian­sand. Jeg vil få gra­tu­le­re hjer­te­ligst med da­gen din i dag, Kai. Gle­der meg til å fei­re din stor dag med fa­mi­lie og gode ven­ner. Jeg er så uen­de­lig glad i deg. Takk for at du er den du er. Din Lil­ly.

9 år

Ane Fjug­stad Ha­ge­li­en, Kris­tian­sand. Ane Fjug­stad Ha­ge­li­en er 9 år 9.4. Hun er ei snill og tøff jen­te, spil­ler fot­ball, fri­idrett og svøm­ming. Mor og far gle­der seg til å fei­re deg. Vi ko­ser oss når du kom­mer på be­søk. Vi er glad i deg.

1 år

Bra­ge Nord­gaard Brands­dal, Kris­tian­sand. Hur­ra for Bra­ge-gut­ten vår som er 1 år 8. april. Du er en stor­sjar­mør som får alle rundt deg til å smi­le. Vi er så glad i deg. Klem fra store­søs­ter Ed­le, mam­ma og pap­pa.

35 år

Kjetil Gis­le­foss, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer vår gode, smi­len­de og spre­ke 35-åring med en su­per dag. Vi ser frem til en flott fei­ring i lei­lig­he­ten din! Hil­sen mam­ma og Erik.

7 år

End­re Stu­li­en Rob­stad, Se­tes­dal. End­re Stu­li­en Rob­stad, på Syr­tveit, fyl­ler 7 år den 8. april. Gra­tu­le­rer så my­kje med da­gen til den greie og gode gu­ten vår! Burs­dags­klem­mar frå Ka­ri, Ha­rald, mam­ma og pap­pa.

1 år

Nata­lie Fold­nes Fø­re­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for den lil­le sol­strå­len vår, Nata­lie som fyl­ler 1 år 8. april! Vi er alle vel­dig glad i deg! Man­ge gode klem­mer fra Da­vid, Mam­ma og Pap­pa.

30 år

Ti­na Marie Strand, Man­dal. Vi vil gra­tu­le­re vår kjæ­re Ti­na Marie med da­gen, med øns­ke om en fin fei­ring i dag med dine nær­mes­te. Man­ge hil­se­ner fra Pre­ben, Ma­le­ne, pap­pa og mam­ma.

5 år

El­la Bu­vik Frøy­saa, Kris­tian­sand. En­de­lig er da­gen kom­met. Gra­tu­le­rer til vår ver­dens bes­te, El­la!vi øns­ker deg en su­per dag! Mas­se klem­mer fra Ida, mam­ma og pap­pa.

30 år

Tanya Min­chin, Kris­tian­sand. Hipp Hur­ra for Tanya Min­chin som er 30 år i dag! Vi gra­tu­le­rer deg så mye med da­gen, og hå­per da­gen blir så flott som du for­tje­ner at den blir. Burs­dags­hil­se­ner fra oss på Od­der­hei Pla­tå 8.

5 år

Del­vin Ti­si, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 5 år søn­dag den 9. april. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

18 år

Han­ne Føreid, Søg­ne. Fi­i­ne Han­ne ven­nen vår er 18!! Gra­tu­le­rer så mye med da­gen og mas­se lyk­ke til med lap­pen!! We dig­ger u a lot.

4 år

Ole Lu­kas Ny­borg, Song­da­len. Hipp, hipp hur­ra for Ole Lu­kas som fyl­ler 4 år 8.april. Vi gle­der oss til burs­dags­fei­rin­gen! Burs­dags­klem­mer fra Isa­bel­le, Beste­far og Beste­mor.

18 år

Eri­ka I. Eeg, Kris­tian­sand. En­de­lig er da­gen kom­met da du trer inn i de voks­nes rek­ker! Gra­tu­le­rer med da­gen Eri­ka!!! Hil­sen hei­le gjen­gen

4 år

Nora Heg­gem Flaa, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for Nora! Gra­tu­le­rer kjempe­mas­se med 4-års­da­gen. Vi er så glad i deg. Burs­dags­klem fra El­len, mam­ma og pap­pa.

10 år

Oda Vas­land, Song­da­len. Gra­tu­le­rer så mye med 10-års­da­gen 8. april. Du er ei go`jen­te som vi alle er vel­dig gla­de i. Takk for en ko­se­lig burs­dags­fest. Mas­se klem­mer fra Ma­lin, mam­ma og pap­pa. Res­ten av fa­mi­li­en hil­ser også!

4 år

Karo­li­ne H. Ramsland. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Karo­li­ne H. Ramsland som fyl­ler 4 år 9. april! Su­per du­per glad i deg! Stor burs­dags­klem fra mam­ma, Lars Erik og Vegard!

9 år

Ly­dia Aman­da Schul­stad, Lil­le­sand. Hipp hur­ra for Ly­dia Aman­da som fyl­ler 9 år den 9. april. Du er ei flott store­søs­ter med man­ge in­ter­es­ser. Far­mor og far­far er vel­dig stol­te av deg og gle­der oss til burs­dags­fei­rin­gen.

4 år

El­len Heg­gem Flaa, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for El­len! Gra­tu­le­rer kjempe­mas­se med 4-års­da­gen. Vi er så glad i deg. Burs­dags­klem fra Nora, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.