50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. APRIL 1967

● En­de­lig ser det ut til å skje noe på bred brød­front i Kris­tian­sand. Fem må­ne­der er gått si­den Damp­ba­ge­ri­et for­bau­set all verden ved å be­kjent­gjø­re at he­ret­ter skul­le knei­pen kun kos­te en kro­ne. Bare fif­fig re­kla­me, men­te noen. I alle fall kan de ikke hol­de den pri­sen len­ge, trod­de de fles­te. By­ens øv­ri­ge ba­ke­re fant seg i alle fall ikke be­føy­et til å sva­re på kon­kur­ranse­til­ta­ket. Men for­bru­ker­ne rea­ger­te, og krone­knei­pen gikk som varmt hvete­brød. I går fikk imid­ler­tid krone­knei­pen kon­kur­ran­se, og me­get ty­der på at vi står foran en vir­ke­lig pris­krig på det dag­li­ge brød i Kris­tian­sand, og det sy­nes som spe­si­el­le for­hold på Ven­ne­sla har vært av av­gjø­ren­de be­tyd­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.