22 år si­den sist Start tap­te en bortekamp for Kongs­vin­ger

Faedrelandsvennen - - SPORT - SONDRE ZACHARIASSEN

Start står med åtte kam­per på rad uten tap på Gjem­se­lund sta­dion. Sis­te tap kom i 1995.

0–2-ta­pet mot Kongs­vin­ger i 1995 fikk mest opp­merk­som­het for epi­so­den som inn­traff mel­lom hjemme­la­gets Vi­dar Ri­seth og Pet­ter Bels­vik. Et­ter 70 mi­nut­ter ble Ri­seth truf­fet i tin­nin­gen av Bels­viks ban­da­sjer­te hånd. Ri­seth hav­net på syke­hus med hjerne­rys­tel­se. Starts topp­sco­rer ble «be­løn­net» med rødt kort.

Et­ter den­ne epi­so­den har Start

vun­net fem av åtte se­rie- og cup­kam­per på Gjem­se­lund sta­dion. De tre øv­ri­ge er endt med po­eng­de­ling. Mål­for­skjel­len er 16–7 i Starts fa­vør.

Kongs­vin­ger de­bu­ter­te på øvers­te nivå i 1983-se­son­gen. Hed­marks­klub­ben red­det så vidt plas­sen med bed­re mål­for­skjell enn Brann. Ber­gen­ser­ne vant «bare» 9–2 mot Vi­king i sis­te se­rie­run­de. Med 13–2 had­de Brann sendt Kongs­vin­ger til kva­li­fi­se­ring.

Start åp­net frisk i sin førs­te kamp på Gjem­se­lund sta­dion se­son­gen 1983. Men da Kongs­vin­ger klar­te å nøy­tra­li­se­re Starts of­fen­si­ve midt­bane­spil­ler Olav Klepp tok hjemme­la­get over.

And­re om­gang var hel­svart og ble be­teg­net som en «Bul­garsk Tv-film» av Svein Mat­hi­sen. Rød­trøy­ene vant til slutt for­tjent 2–1 et­ter sco­rin­ger av Olav Ny­sæt­her og Knut Nord­nes. Olav Klepp sat­te inn sør­len­din­ge­nes mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.