Start mø­ter Rande­sund i cu­pen

Faedrelandsvennen - - SPORT - HEN­RIK GILL

●● Rande­sund er det enes­te gjen­væ­ren­de sør­lands­la­get som ald­ri har spilt mot Start i NM. I år skjer det en­de­lig. Slik ble det lo­ka­le cupopp­set­tet for 1. run­de: Rande­sund-start, Donn-jerv, Fløy-vind­bjart og FK Tøns­berg - Arendal

– Jeg har al­le­re­de sendt mel­ding til Even (Brands­dal, Start­di­rek­tør). Jeg skrev at vi gle­der oss vel­dig, sier dag­lig leder Øystein Kon­rads­en i Rande­sund.

Kon­rads­en for­tel­ler hvor mye det be­tyr for en klubb som Rande­sund å møte Start i cu­pen.

– Det blir folke­fest på Sukke­vann om vi trek­ker Start. Vi kom­mer mest sann­syn­lig­vis til å set­te ny til­skuer­re­kord, sier Kon­rads­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.