TID for pa­pir.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - SVEIN VERSLAND, DESKSJEF

Påske er tid for egg for noen, påske­bud­skap for noen, ski­tu­rer og sol­krem for noen. Og noen tar alt. Per­son­lig går jeg for pa­pir i pås­ka. Jeg skal lese pa­pir­avi­sen, helge­ma­ga­si­net God Helg og A-ma­ga­si­net for palme­hel­ga. Så kan jeg al­le­re­de nå si at jeg gle­der meg til den sto­re påske­avi­sen som kom­mer ons­dag i påske­uka. Den har også et God Helg med seg, i til­legg til A-ma­ga­si­net. Da skul­le det være lese­stoff så det hol­der i lan­ge ba­ner. Men jeg må si at jeg også ak­ter å få lest noe krim på pa­pir. Og tro­lig blir det sam­ling rundt noe brett­spill på papp på hyt­ta også når pås­ken vir­ke­lig set­ter inn midt i nes­te uke. Uan­sett; god pa­pir­påske til alle!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.