Kan­sel­ler­te for tred­je gang

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SA­GA

Fjord Li­nes sei­lin­ger mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals i går ble kan­sel­lert. Det var tred­je kan­sel­le­rin­gen på en uke.

Den­ne gang var det tek­nis­ke pro­ble­mer som gjor­de at ski­pet ikke kun­ne sei­le. – Vi har pro­ble­mer med fram­drifts­ma­ski­ne­ri­et. Våre tek­nis­ke team job­ber på spreng for å fik­se det her. Det er vel­dig dår­lig ti­ming med tan- ke på påske­ut­far­ten, sar Rick­ard Tern­blom, kon­sern­sjef i Fjord Li­ne, i går.

Da­gen før kan­sel­ler­te Fjord Li­ne sei­lin­ger mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals, da grun­net væ­ret. Fre­dag 7. april ble Fjord Cat kan­sel­lert på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer. – Det som har opp­stått nå, er et nytt pro­blem og ikke det sam­me vi had­de på fre­dag, opp­lys­te Tern­blom i går.

De om lag 350 pas­sa­sje­re­ne som var ram­met, ble book­et om til and­re ru­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.