Fak­ta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ive­land og mi­ne­ra­ler

● Ive­land og Ev­je-om­rå­det er ver­dens­kjent for sin sto­re mi­ne­ral­rik­dom

● Det er fun­net over 100 uli­ke mi­ne­ra­ler i om­rå­det, en­kel­te svært sjeld­ne.

● Thor­tvei­titt ble førs­te gang fun­net i en gru­ve på Ki­pan av Olaus Thor­tveit og er vik­tigs­te kil­den til grunn­stof­fet scan­di­um som bru­kes i alu­mi­nium­le­ge­rin­ger.

● Thor­tvei­titt var i uli­ke pe­rio­der langt mer ver­di­fullt enn gull.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.