Hundre­vis for­svun­net

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En kraf­tig brann ras­te gjen­nom lei­ren Gran­de-synthe nord i Frank­ri­ke natt til tirs­dag. Minst ti per­soner ble skadd i bran­nen, og nær­me­re 600 har for­svun­net.

Før bran­nen, be­sto lei­ren av nær­me­re 300 tett­pak­ke­de, enk­le tre­skur og tre­hyt­ter. Det som var igjen av lei­ren ved mid­natt, var en haug med aske. Det blir umu­lig å set­te opp hyt­te­ne der de var før. Fle­re hund­re mi­gran­ter og flykt­nin­ger ble eva­ku­ert og kjørt i bus­ser til gym­sa­ler i om­rå­det etter bran­nen. Så langt har frans­ke myn­dig­he­ter kun gjort rede for 900 av de to­talt rundt 1500 mi­gran­te­ne som bod­de i lei­ren. Bran­nen skal ha star­tet etter uro­lig­he­ter i lei­ren og er tro­lig på­tent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.