«Fa­ke news»?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Med Er­na og Bør­ge i spis­sen støt­tet Nor­ge USA sitt an­grep mot As­sad, men er re­gje­rin­gen i det hele tatt med på no­te­ne?

●● Før det førs­te er det vans­ke­lig å be­gri­pe hvor­for As­sad tyd­de til bruk av kje­mis­ke vå­pen mot sin egen be­folk­ning. Han har i det sis­te fått en bre­de­re støt­te i fol­ket og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.