Vil ikke trek­ke seg

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Steinar Pe­der­sen, Start-tre­ner

Jo­han­n­es

Oj… her er jeg på tynn is… det må til å være en av dem som had­de så lyst med være med å ska­pe ting at han var seg helt, helt til slutt. En som ikke trakk selv om det gikk vel­dig, vel­dig dår­lig. at kan­skje

( Fædre­lands­ven­nen an­ty­der her til noe apos­te­len Jo­han­n­es kun­ne pas­se Ja, da sier vi av Pe­der­sens be­skri­vel­se). Jo­han­n­es.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.