For­vir­ret og sta

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Chris­to­foros Schuff, prest i Den or­to­dok­se kir­ke, mu­si­ker

Pe­ter

Jeg tror det må bli Pe­ter, for også jeg er litt for­vir­ret og sta. Sam­ti­dig vet han hva han vil. Jeg kjen­ner meg igjen både når han sier at han ald­ri vil svik­te, og når han ikke vå­ger å si at han kjen­ner Je­sus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.