Gå i kri­gen

Vi­be­ke Lau­rit­sen, or­ga­ni­sa­sjons­sek­re­tær i Hu­man-etisk For­bund i Vest-ag­der

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Ma­ria Mag­da­lena

Hun var vil­lig til å gå i kri­gen, ga seg ikke, var der da Je­sus døde og var ved gra­ven et­ter­på. Ma­ria Mag­da­lena var kon­tro­ver­si­ell, fulg­te ikke strøm­men men vå­get å være an­ner­le­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.