Ikke hug­ge av øret

Ada Sofie Auste­gard, ge­ne­ral­sek­re­tær i Sti­ne So­fies Stif­tel­se.

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

En rø­ver, nei…

Hm… jeg iden­ti­fi­se­rer meg ikke med noen der, tror jeg… en rø­ver er jeg jo ikke… la meg ten­ke... Jeg hå­per jeg vil­le vært en som had­de for­søkt å for­hind­re at Je­sus ble drept – for han had­de jo ikke gjort noe galt, men jeg vil­le ikke gått så langt som Pe­ter som hogg øret av en av de som kom for å ta Je­sus til fan­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.