en an­nen for­stå­el­se

Ak­mal Ali, imam og og styre­le­der Mus­limsk Union i Ag­der.

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

En av de tro­fas­te Selv om vi mus­li­mer har en an­nen for­stå­el­se enn de krist­ne av det som skjed­de med Je­sus i pås­ken, kan jeg iden­ti­fi­se­re meg med en av de tro­fas­te di­sip­le­ne. De tro­fas­te var med gjen­nom alt som skjed­de, og da det hele var over, gjor­de de som de fikk be­skjed om av Je­sus - nem­lig å for­tel­le om det som var skjedd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.