Or­ke å være med

Sa­ri­ta Se­hj­pal, dri­ver Mot­her In­dia og er kvin­nen bak «Sa­ri­tas»

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Jo­han­n­es

Jeg har all­tid likt di­sip­pe­len Jo­han­n­es, og vil gjer­ne være som ham. Han sto der sam­men med ven­nen sin, Je­sus, selv da han ble kors­fes­tet. Da var de al­ler fles­te ven­ne­ne for­svun­net. Når jeg over­fø­rer det­te til i dag, tren­ger alle noen som er vil­li­ge til å være med ven­ne­ne sine inn i det al­ler ver­ste. Det er lett å være med når alt går fint, men de som vir­ke­lig vå­ger og or­ker å være med ven­ner når de tren­ger det mest, er mer sjeld­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.