Et løf­te til en venn

Så­zen Lar­sen, prest i Den Nors­ke So­to­zen Budd­hist Or­den

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

De so­ven­de di­sip­ler

Det var tre som lov­te å hol­de seg våk­ne da Je­sus skul­le be i Getse­ma­ne. De gjor­de så godt de kun­ne, men sov­net da det tok så lang tid. Det­te kan jeg dess­ver­re kjen­ne meg igjen i. Selv om jeg er blitt kalt en Quis­ling, tror jeg li­ke­vel ikke det er så galt med meg at jeg kan sam­men­lik­nes med Ju­das. Nei, de so­ven­de di­sip­ler, må det bli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.