To uli­ke be­tyd­nin­ger

Hå­vard Rem, po­et, for­fat­ter og bi­bel­over­set­ter

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

En av dem på plas­sen

Jeg er en av dem som står nede på plas­sen når Pi­la­tus spør hva fol­ket vil at han skal gjø­re med Jø­de­nes kon­ge. Vi ro­per: «Løft ham opp! Løft ham opp!» Det be­tyr: «Løft ham opp på tro­nen. Gjør ham til kon­ge!» Men det kan også bety: «Løft ham opp på kor­set. Kors­fest ham!» Dess­ver­re ble han kors­fes­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.